RUHSAT İŞLEMLERİ

A

Açılması İzne Bağlı İstirahat,Eğlence Ve Oyun Yerleri

Müracatta İstenen Evraklar Umuma Açık

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU FORMU

Ülkemizin turizm ve hizmet sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan, halkın dinlenmesi, eğlenmesi ve konaklaması için hizmet veren içkili veya içkisiz umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması, denetimi ve buralarda çalışacaklar hakkındaki işlemleri düzenlemek amacıyla hazırlanan “Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik” Bakanlar Kurulunun 19/10/1999 tarih ve 99/13681 sayılı kararıyla uygun görülmüş ve 30/12/1999 tarih ve 23922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikle içkili yerler ve içkisiz istirahat ve eğlence yerleri ana başlıkları altında, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri tanımlanarak bu yerleri açmak için istenen belgeler, kolluk soruşturmasının kapsamı, devir işlemleri, denetlemeler, kapatma ve/veya faaliyetten men işlemi, canlı müzik yayını yapılması, işletme sahiplerinin müktesep haklarının korunması gibi konular düzenlenmiştir.

 

CTN BİLİŞİM